Publicerad

Din guide till rätt digital signering

Din guide till rätt digital signering


Digital signering eller s.k e-signering är en het fluga

Många har insett att man inte längre behöver hantera mängder av papper och förlita sig på snigelposten.
Elektronisk signatur är här för att stanna!

I denna guide ger Cloudwiser sin syn på det viktigaste att tänka på när du ska skaffa en tjänst för digital signering åt ditt företag.

Se till att identifiera detta kring er nuvarande avtalsprocess:

Ta med hela er kedja.
Ett enkelt exempel:
1. Säljare tar fram och presenterar offert
2. Kund beslutar att acceptera
3. Avtal tecknas
4. Leveransavdelningen underrättas och handlingar lämnas över
5. Leverans påbörjas.
6. Leverans slutförs och drift startas

Inom sin nuvarande process bör man beakta vilka system man använder som verktyg. Kanske ett CRM system för information om kunden och framtagning av offert?
Andra system?
Man bör beakta att en digital signering inte längre endast är ett dokument. Utan se det istället som en del av era verksamhetssystem.
För när ert företag väl kan få in en elektronisk signatur så kan det digitala avtalet förflyttas blixtsnabbt med rätt information för alla parter och system.
Det ger ert företag en stor möjlighet att genom ett digitalt signerat dokument skapa ett effektivare flöde. För era interna processer, för ert kundbemötande och den service ni vill tillhandahålla.

Idag finns det flertalet mycket utvecklade tjänster inom digital signering. Många av systemen möjliggör att ert företag kan integrera elektronisk signatur med CRM systemet eller andra viktiga system. Den digitala avtalshanteringen ger i sin tur en mycket snabbare process där rätt information flyttas i realtid mellan systemen.

Tänk igenom och skissa gärna upp eran nuvarande process samt vilka system ni använder idag i er verksamhet.
Se sedan till att boka upp en demo och kika närmre på en eller fler av de marknadsledande aktörerna inom digital signering.

Några viktiga delar att ha i åtanke:

  • Se över användarvänligheten i systemet
  • Ta reda på vilka av era nuvarande system som kan kopplas samman med tjänsten
  • Ta reda på baspris och vad eventuella kostnaden är per signerat avtal i tjänsten

Letar du efter lösningar inom digital signering?

Här kan du jämföra de marknadsledande lösningarna inom digital signering: